Rots en Waterschool worden?

Worden de Rots en Water lessen school-breed ingezet? Dan is het mogelijk om een “Rots en Water school” te worden! Voldoet de school aan de onderstaande bepalingen dan kan er een predicaat aangevraagd worden bij het Rots en Water Instituut. Tevens krijgt de school een vermelding op onze website.

Een basisschool mag zichzelf een Rots & Waterschool noemen als deze aan de volgende bepalingen voldoet:

 1. Alle kinderen elk jaar Rots en Water lessen krijgen. (Zie het Basisschool boek voor tienlessenplannen voor groep 1 tot en met 6, en het praktijkboek voor groep 7 en 8.)
 2. Alle leerkrachten geschoold zijn in Rots en Water, middels een één dag introductie training (EDIT) en/of tweedaagse training en/of driedaagse (basis)training.
 3. Tenminste 2 leerkrachten de driedaagse (basis)training hebben gevolgd.
 4. Tenminste 2 leerkrachten de Basisschool training hebben gevolgd.
 5. Het Rots en Water programma in het leerplan is opgenomen.
 6. Er op school een Rots en Watercoördinator aanwezig is, die verantwoordelijk is voor coördinatie en kwaliteitsbewaking van de Rots en Waterlessen.
 7. Verder dient op de schoolwebsite en in de schoolgids duidelijk te staan vermeld dat de leerlingen elk jaar Rots en Water lessen krijgen, alle leerkrachten zijn geschoold in R&W en wat het programma inhoudt.

Het is nu ook mogelijk om een deelpredicaat aan te vragen voor de onderbouw van een VO school.

Een VO school mag zichzelf een Rots & Waterschool (voor de onderbouw) noemen als deze aan de volgende bepalingen voldoet:

 1. Leerlingen ontvangen in twee leerjaren, waarvan één de brugklas is, Rots en Watertraining (in totaal minimaal 20 klokuren)
 2. Rots en Water is in het curriculum opgenomen
 3. Alle docenten in de onderbouw zijn in Rots en Water geschoold (middels een eendaagse EDIT of driedaagse training)
 4. Alle overige docenten zijn geïnformeerd over inhoud, werkwijze en doelstelling
 5. Tenminste 2 leerkrachten de driedaagse (basis)training hebben gevolgd.
 6. Er op school een Rots en Watercoördinator aanwezig is verantwoordelijk voor coördinatie en kwaliteitsbewaking van de Rots en Waterlessen.
 7. Verder is het belangrijk dat ook op de schoolwebsite en in de schoolgids duidelijk te zien is dat de leerlingen minimaal 2 jaren Rots en Water lessen krijgen en wat het programma inhoudt.

Verder informatie en aanmelding kan bij het Rots en Water Instituut www.rotsenwater.nl of door een mail te sturen naar: d.vaneldik@rotsenwater.nl.