In ons downloadbestand vindt u een uitgebreide privacypolicy met hieronder de hoofdpunten.

Begripsbepalingen: In dit reglement leest u alles over:

 1. Bereik
 2. Doel
 3. Vertegenwoordiging betrokkene
 4. Verantwoordelijkheid voor het beheer en aansprakelijkheid
 5. Rechtmatige verwerking
 6. Verwerking van persoonsgegevens
 7. Bijzondere persoonsgegevens
 8. Gegevensverwerving
 9. Recht op inzage
 10. Verstrekking van persoonsgegevens
 11. Recht op correctie, aanvulling, verwijdering
 12. Bewaren van gegevens
 13. Klachten regeling
 14. Wijzigingen inwerkingtreding en afschrift
 15. Onvoorzien

 

Privacy policy

Privacy-reglement FYSYKwurk.docx
Grootte: 784.90 KB
Klachtenregeling gedeponeerd 31-01-2022 FYSYKwurk.pdf
Grootte: 172.40 KB
Algemene Voorwaarden en leveringsvoorwaarden gedeponeerd 31-01-2022 FYSYKwurk.pdf
Grootte: 217.25 KB
Privacy-policy-Minskenwurk.docx
Grootte: 92.59 KB