In kleine stapjes vooruit

Eén van de grootste cadeaus die we krijgen in ons leven is Keuze Vrijheid. Mogen kiezen en onze eigen weg gaan is echter voor veel mensen makkelijker gezegd dan gedaan. Weerbaar zijn betekent Kunnen Kiezen, Mogen Kiezen, Durven Kiezen.

Om via weloverwogen keuzes je weg te gaan  hebben we gereedschappen nodig: Visie, een innerlijk kompas, raadgevers, wegwijzers, reisgenoten, brandstof, een luisterend oor, een sparings- partner, een meester, focus en een vooruitziende blik.

Naw gegevens

  • Earnewarre 13
  • 9263 TB Garyp

Telefoon:

Website:

E-mail

klaas@traininginweerbaarheid.nl

Werkervaring

Van huis uit jeugdhulpverlener en dit tot op de dag van vandaag gedaan in verschillende beroepssectoren; Pedagogisch behandelaar in diverse intensieve residentiële behandelgroepen bij Jeugdzorg Groningen. Geprogrammeerde Dagopvang en werken in Hulp 0p Maat-team teams. Persoonlijke coach Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje, Groningen. Begeleiden van (Jong) volwassenen met sociaal emotionele problemen, netwerkcontacten opbouwen en onderhouden in sociale systeem van de cliënt, overleg justitie en politie, psychiatrie en verslavingszorg en als aanbieder van jeugdzorg vanuit de provincie Friesland (SDF).

Werkvisie

Onze visie is om samen met jongeren, die geen keuze vrijheid ervaren, deze keuzes (weer) zichtbaar te maken. Ze sterker te maken om durf te hebben, ze in laten zien dat iedereen de moeite waard is om te mogen en kunnen kiezen. Tijdelijk  vóór, naast of achter iemand lopen. Kijkend vanuit een mensbeeld waarbij de gehele mens (fysiek en mentaal, lichaam en geest) in zijn of haar omgeving het uitgangspunt is. Dit doen wij vooral praktisch, met heldere voorbeelden en klare taal. Vanuit Lichaamsbewustzijn naar Emotioneel bewustzijn naar Zelfbewustzijn.
Een uitgebreide CV is op aanvraag uiteraard beschikbaar.

Duurzame samenwerkingspartners

  • Lentis - ATN
  • Jeugdhulp
  • Diverse gemeenten/gebiedsteam
  • Rots en Water Instituut Nederland
  • Sport Friesland

Klaas van der Veen