Rots en Water en Psychosociaal Trauma

Deze Rots en Water training richt zich op de basisvaardigheden en begrippen van het Rots & Water programma gerelateerd aan de specifieke problemen van kinderen en jongeren (volwassenen) die in hun leven te maken hebben (gehad) met trauma en/of de hierbij horende verlieservaring (rouw).

Een traumatische ervaring gaat vaak gepaard met grote angst en hulpeloosheid en verlies van autonomie: geen regie ervaren over de situatie waar iemand zich in bevond of door werd overweldigd. Er wordt vaak minder sociale steun ervaren in de omgeving, Zeker wanneer de gebeurtenis al een lange tijd geleden is. Dit vergroot de kans op het ontwikkelen van een posttraumatisch stress stoornis. Het vragen om hulp en het open staan voor hulp en voor sociale steun is vaak lastiger voor iemand met een posttraumatische stress stoornis.

Tijdens deze training krijgen deelnemers inzicht in theorie over trauma en rouw. We noemen dat wel psycho-educatie. Daarnaast vertellen we over de impact van trauma en rouw, hoe uit het zich. Verder gaan Rots & Water inzetten om deelnemers weer aan te spreken op eigen veerkracht en herstelvermogen, het (opnieuw) aan kunnen gaan en versterken van sociale banden. Tijdens de training worden oefenvormen toegepast die zowel één op één als bij grotere groepen kunnen worden ingezet.