Rots

Ik kan voor mezelf opkomen
Ik kan mezelf verdedigen
Ik weet wat ik belangrijk vind

Water

Ik kan vrienden maken en houden
Ik heb respect voor mezelf en de ander
Ik kan situaties oplossen met woorden

Doel van de weerbaarheidstraining

Vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en / of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag.

Psychofysieke werkwijze

 • Alle spelvormen en oefeningen zijn er op gericht om het lichaamsbewustzijn, zelfbewustzijn en de weerbaarheid te vergroten.
 • Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-communicatie- en confrontatievaardigheden aangeleerd.

De Rots- en Wateroefeningen zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen:

 • Fysieke weerbaarheid
 • Voelen waar je kracht zit
 • Weten hoe sterk je bent
 • Om kunnen gaan met je kracht
 • Mentale kracht
 • Doorzetten als het moeilijk voor je is
 • Doen wat je te doen staat
 • Gaan voor je dromen of idealen
 • Sociale kracht
 • Weten waar je grens ligt en die van de ander
 • Betekenis hebben voor vrienden
 • Vrienden aan durven spreken op gedrag
 • Betekenis hebben voor een groep
 • Verbale kracht
 • Zeggen wat je te zeggen hebt
 • Je stem kunnen gebruiken zodat er naar je geluisterd wordt

Basisprinces van Rots en Water

 1. Het gaat tijdens de lessen niet om de resultaten (winnen/verliezen), maar om de ervaring en de bewustwording.
 2. Lichaamsbewustzijn, is zelfbewustzijn, is zelfvertrouwen.
 3. Alle oefeningen zijn fysiek, we DOEN veel in plaats van te praten. Na de oefeningen bespreken we natuurlijk wat we zien, ervaren en voelen (reflectie naar jezelf en de ander).
 4. Zelfreflectie en zelfbewustzijn geven zelfvertrouwen, de basiselementen van Rots en Water.