Rots en Water voor mensen met Autisme (ASS)

Onze Rots en Water training zijn geschikt voor mensen met ASS (autisme spectrum stoornissen).

Deze training is vergelijkbaar met de basistraining. Er zijn een aantal aanpassingen die beter aansluiten bij de specifieke kwaliteiten, ontwikkelingsopgaven- en problemen die kinderen, jongeren en volwassenen met ASS kennen.

Zo is er in deze training meer tijd en aandacht voor het vergroten van lichaamsbewustzijn (bewustzijn van je lichaam, ademhaling, spierspanning). Vanuit lichaamsbewustzijn werken aan emotioneel bewustzijn (herkennen van emoties en effecten) en tot slot tot komen tot zelfbewustzijn (het kennen van je kwaliteiten, krachten en grenzen).

Voor mensen met ASS kan de transfer (vaardigheden die een bepaalde, specifieke training zijn geleerd automatisch toepassen in een andere situatie) lastig zijn. Om de transfer te kunnen vergroten zal er in de training in veilige oefensituaties "bijna echte situaties" worden nagebootst. Daarnaast zal er worden gewerkt met herkenbaar en helder taalgebruik en zullen er waar nodig pictogrammen worden gebruikt. Er wordt gewerkt in kleine groepen. De training telt 10 sessies waarin er binnen een veilige en gestructureerde setting wordt gewerkt aan specifieke groepsdoelen en individuele doelen van de deelnemers.

Algemene doelen van de training zijn onder andere:
•    lichaamsbewustzijn vergroten
•    bewustwording van eigen emoties en energie
•    het uiten en leren kanaliseren van emoties en energie
•    omgaan met spanning en spannende situaties
•    eigen grenzen leren aanvoelen en aangeven
•    concentratieboog vergroten
•    fysiek en mentaal incasseringsvermogen vergroten en
•    weerbaarheid vergroten


Het is een trieste waarheid dat kinderen met autisme vaker worden gepest en minder adequaat weerbaar zijn dan anderen. Ze weten niet altijd hoe ze in bepaalde situaties mogen/moeten reageren (verbaal en fysiek) en kunnen daardoor, als de druk te hoog oploopt, soms "ontploffen" met alle gevolgen van dien. Ook de omgekeerde reactie komt voor: zich (nog verder) in zichzelf terugtrekken en zich afzijdig houden met als gevolg een toename van sombere gevoelens. In de Rots en Watertraining wordt hier extra aandacht aan besteed.

Kinderen met ASS blijken op de volgende punten baat te hebben bij de training:

  1. Steviger staan
  2. Lichaamstaal meer gebruiken
  3. Meer contact kunnen maken met zichzelf en anderen
  4. Beter voor zichzelf opkomen
  5. Zichzelf beter beheersen
  6. Eigen gedrag beter sturen m.b.v. de begrippen Rots en Water