Motorische Remedial Teaching (MRT)

Zonder bewegen kom je nergens!

MRT kan gedefinieerd worden als het verlenen van extra onderwijshulp in het kader van de bewegingsopvoeding. MRT richt zich op de ontwikkeling van het bewegingsgedrag van het kind.

Voor veel cognitieve vakken, met name voor lezen en rekenen, bestaat extra hulp in de vorm van remedial teaching. Op het gebied van de motoriek bieden niet alle scholen in Nederland extra zorg. MRT is een vorm van zorgverbreding waardoor er extra lestijd gecreƫerd wordt om deze kinderen te helpen in hun bewegingsontwikkeling.

De signalering kan op 2 wijzen plaatsvinden.

  1. Met behulp van een observatie- en registratiemethode (zie LVS/leerlingvolgsystemen)
  2. Naar aanleiding van observaties waaruit blijkt dat het kind niet kan meekomen of last heeft van zijn onvermogen.

Doelstellingen van MRT

De algemene doelstelling van MRT kan omschreven worden als het behouden of verkrijgen van plezier in spelen bewegen, waardoor ook minder vaardige bewegers een langdurige bewegingsmotivatie kunnen ontwikkelen. Het succesvol  deelnemen aan bewegingssituaties die het kind dagelijks tegen komt staat hierbij centraal.

De doelstellingen op kortere termijn, voor een periode van drie maanden tot een half jaar, kunnen de volgende zijn:

  • Het kind doet beter mee in de lessen bewegingsonderwijs en op het schoolplein
  • Het kind heeft meer plezier in de lessen bewegingsonderwijs en op het schoolplein
  • Het kind heeft meer zelfvertrouwen in bewegingssituaties.
  • Het kind beweegt beter, makkelijker, effectiever.

De resultaten van een periode MRT zijn vaak in de klas en thuis zichtbaar.